Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM

Studium tradiční čínské medicíny je určeno pro všechny zájemce bez nutnosti znalostí TCM. Studium je určené i pro úplné začátečníky. Výuka je složena z přednášek a praktických seminářů. Cílem naší školy je, připravit studenty co nejvíce „do života“ a z tohoto důvodu probíhají praktická cvičení již od 1. semestru.

      Student se naučí používat odbornou diagnostickou literaturu, získají znalosti o metodě a během pracovních seminářů nabudou praktické zkušenosti v práci s klientem. Koncepce studia směřuje k tomu, aby postupně získané poznatky mohly být průběžně uplatňovány v praxi. Na většinu přednášek pro studenty připravujeme materiály, do kterých si mohou vpisovat to, co je řečeno navíc.

      Pro přijetí ke studiu je nezbytné dovršení 18ti let a chuť studovat. 

Lektoři

MUDr. Alexandra Vosátková

Lektorka naší školy, vyučuje první a druhý ročník studia Základy tradiční čínské medicíny – diagnostik TCM, Nauka o akupunkturních bodech a drahách

MUDr. Jana Nezvalová

Lektor naší školy, vyučuje druhý a třetí ročník studia Základy tradiční čínské medicíny – diagnostik TCM.

Cena studia

Cíl studia TCM

  1. Zvládnutí kompletní teorie TCM
  2. Naučit se pracovat s vybranými základními body na drahách a používat některé základní bylinné směsi WAN
  3. Naučit se základy diagnozy z jazyka a pulsu
  4. Naučit se stanovení přesné diagnozy dle TCM

V průběhu studia je povinná účast alespoň na jedné Letní škole, jejímž cílem je intenzivní prohloubení získaných dovedností.

Závěrečná zkouška:

Na konci studia si může posluchač složit závěrečnou zkoušku, kde má prokázat dobrou úroveň svých znalostí TCM. Závěrečné zkoušky se může zúčastnit posluchač, jehož docházka na přednáškách a praktických cvičeních byla za každý ročník nejméně 80 %. Písemná závěrečná zkouška se skládá z písemného testu, kazuistik a nelékaři skládají test z medicínských znalostí.  

(Na konci 2. ročníku studenti vypracovávají krátkou ročníkovou práci.)

Výsledek zkoušky se studenti dozví následujícího dne. Případné opravné zkoušky lze absolvovat v následujícím termínu. Student poté získá diplom „Diagnostik tradiční čínské medicíny“.

Předpoklady k připuštění k závěrečné zkoušce:

– splněná účast během studia + účast na letní škole

– odevzdaná seminární práce

– úspěšné zvládnutí testu z med. znalostí (test se netýká lékařů a masérů)