Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM

     Studium tradiční čínské medicíny je určeno všem zájemcům bez nutnosti jakýchkoli znalostí TCM, mohou se do něj tedy pustit i úplní začátečníci. Výuka probíhá částečně formou přednášek, částečně formou praktických seminářů. Cílem naší školy je připravit studenty co nejvíce na praxi, z tohoto důvodu tedy probíhají praktická cvičení již od 1. semestru.

     Studenti se naučí používat odbornou diagnostickou literaturu, získají znalosti o metodách a principech léčby a během praktických seminářů nabydou přímé zkušenosti v práci s klientem. Koncepce studia směřuje k tomu, aby postupně získané poznatky mohly být průběžně uplatňovány v praxi. Na většinu přednášek pro studenty připravujeme materiály, do kterých si mohou vpisovat poznámky navíc.

      Pro přijetí ke studiu je nezbytné dovršení 18ti let a chuť studovat. 

Lektoři

MUDr. Alexandra Vosátková

Lektorka naší školy, vyučuje první a druhý ročník studia Základy tradiční čínské medicíny – diagnostik TCM, Nauka o akupunkturních bodech a drahách

MUDr. Jana Nezvalová

Lektorka naší školy, vyučuje druhý a třetí ročník studia Základy tradiční čínské medicíny – diagnostik TCM.

Cena studia

Cíl studia TCM

  1. Zvládnout kompletní teorii TCM
  2. Naučit se základy diagnostiky z jazyka a pulsu
  3. Naučit se stanovení přesné diagnózy dle TCM
  4. Naučit se pracovat s vybranými důležitými body na akupunkturních drahách a používat základní bylinné směsi WAN

V průběhu studia je povinná účast alespoň na jedné Letní škole, jejímž cílem je intenzivní prohloubení získaných znalostí a dovedností.

Závěrečná zkouška:

Na konci studia může posluchač složit závěrečnou zkoušku, v níž má prokázat dobrou úroveň svých znalostí TCM. Závěrečné zkoušky se může zúčastnit posluchač, jehož docházka na přednáškách a praktických cvičeních byla za každý ročník nejméně 80 %. Písemná závěrečná zkouška se skládá z testu a kazuistik, studenti bez lékařského vzdělání skládají test z medicínských znalostí. Na konci 2. ročníku studenti vypracovávají krátkou ročníkovou práci.

Výsledek zkoušky se studenti dozvědí následující den. Případné opravné zkoušky lze absolvovat v nejbližším termínu. Student poté získá diplom „Diagnostik tradiční čínské medicíny“.

Předpoklady k připuštění k závěrečné zkoušce:

– splněná účast během studia + účast na letní škole

– odevzdaná seminární práce

– úspěšné zvládnutí testu z medicínských znalostí (test se netýká lékařů a masérů)