Pohybový aparát

Na tomto semináři budeme mluvit o  šlachosvalových drahách a o tom, jak je lze využít v praxi, vysvětlíme si teorii  trigger pointů a jak se dají ovlivnit pomocí aplikace jehel apod., rozebereme si pohybové stereotypy, a nejdůležitější klíčová místa pro koordinovaný pohyb jak z pohledu anatomického, tak biomechanického a také z hlediska řízení pohybu. Po jeho absolvování by posluchači měli být schni vybrat správnou terapeutickou metodu podle individuálních potřeb pacienta.

Požadavky

– min. 18 let

– základní znalosti TCM