Kontakt

Akademie tradiční čínské medicíny s.r.o.
Hlavní 61
624 00 Brno-Komín

IČO: 292 12 111

Korespondenci zasílejte na adresu firmy, děkujeme.

Firma je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 66101