TCM pro domácí použití

Zájmový kurz určený pro laickou veřejnost, rodiče a ostatní zájemce. Kurz není obsahově i časově tak náročný jako studium Základy tradiční čínské medicíny, protože se nepředpokládá statut diagnostika nebo terapeuta TCM. Kurz není ukončen zkouškou. Obsahem kurzu je naučit se zvládat pomocí TCM jednoduché, převážně akutní stavy (horečka, chřipka, bolesti v krku, nachlazení, kašel atd.)

Požadavky k přijetí ke studiu: Dovršení 18 let

Student po absolvování celého kurzu obdrží CERTIFIKÁT

Obsah studia

• Tao, taoistická filosofie, vlastnosti jin a jangu, zákonitosti pěti elementů a šesti energií, zákonitosti v pentagramu. Základní vztahy mezi emocemi, mentálními projevy a orgány, energiemi, tkáněmi a barvami. Základní energetická konstituce člověka. Úvod do nauky o tělových meridiánech, vybrané akupunkturní body, body první pomoci.

• Akutní stavy. Moxa, prohřívání a požehování, Akabaneho test. Práce s energiemi času, vrozená konstituce člověka podle energie času. Práce s mikrosystémy podobnosti zejména v akutních stavech, akupunktura ucha.

• Bylinné směsi Wan, Sinecura a Giovanni Maciocia pro jednoduché akutní stavy a zvládání jednoduchých bolestivých stavů (bolesti hlavy, bolestivá menstruace, bolesti zad atd.)

• Výživa a dietetika dle TCM

Závazná přihláška ke studiu TCM pro domácí použití

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a
obchodními podmínkami.