Nauka o akupunkturních bodech a drahách

         Studium Nauka o akupunkturních bodech a drahách  navazuje na základní studium TCM – Diagnostik TCM. Prohloubíme znalosti TCM zaměřené na jednotlivé akupunkturní dráhy, akupunkturní body a jejich vlastnosti. Během studijních víkendů probíhá  teoretická a současně praktická část, ve které se probraná látky názorně předvede a vyzkouší.

Lektor studia

MUDr. Alexandra Vosátková

Lektorka naší školy, vyučuje první a druhý ročník studia Základy tradiční čínské medicíny – diagnostik TCM, Nauka o akupunkturních bodech a drahách

Cena studia

Cena za 1. ročník
1. a 2. semestr

16 000 Kč/rok*

*lze platit v měsíčních
splátkách 1 600 Kč / víkend
v rámci studijního víkendu

Cena za 2. ročník
3. semestr

8 000 Kč/rok*

*lze platit v měsíčních
splátkách 1 600 Kč / víkend
v rámci studijního víkendu

Požadavky k přijetí ke studiu: Ukončené středoškolské vzdělání, dovršení 18 let, úspěšné absolvování studijního oboru „Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM“ nebo jejího ekvivalentu

Po úspěšném ukončení studia absolvent obdrží: CERTIFIKÁT se statusem Terapeut TCM

Obsah studia:

Historie akupunktury, teorie akupunktury. Techniky doplňování a vypouštění, stimulace. Hlavní skupiny bodů a jejich užití. Úvod do metod výběru bodů. Lokalizace bodů a její úskalí. Probírání bodů na drahá
ch – teoreticky, body luo, yuan, shu, mu, xi, lokalizace na těle, použití, kombinace. Podrobný průběh meridiánů na těle. Přesná lokalizace následujících akupunkturních bodů a vysvětlení jejich funkce:

hegu, zusanli, baihui, renzhong, neiguan, houxi, kunlun, lieque, taiyuan, zhongfu, daling, laogong, neiguan, shaohai, shenmen (na ruce), quchi, binao, waiguan, mingmen (na zádech), qihai, xinshu, feishu , fengshu, pishu, shenshu, weishu, taixi, yongquan, fuliu, guanyuan, bi-liao, dazhui, fengfu, baihui, guanyuan, qihai, zhongwan, tanzhong (dazhong), waiguan, zhigou, ermen, xingjian, taichong, ququan, yangbai, huantiao, yanglingquan, xuanzhong, fengchi, ximen, yongquan, taixi, fuliu, fengmen, jueyinshu, dushu, geshu, ganshu, ganshu, pishu, wieshu, sanjiaoshu, dachangshu, xiaochangshu, pangguangshu, weizhong, zhishi, zhiyin, dadu, taibai, gongsun, sanyinjiao, yinlingquan, xuehai, dabao, sibai, rugen, dubi, futu, fenglong, a dalších

Magnetoterapie, baňkování, požehování, akupresura. Lokalizace mimomeridiánových bodů. Terapie světlem, elektroterapie, akupunktura ucha, nabodávání. Klinická akupunktura.

Aurikuloterapie – systém bodů v oblasti ucha (Nogier + orientačně „čínský systém“ mimořádných bodů)

Cíl studia

Zvládnutí teoretické i praktické části studia. Pochopení souvislostí mezi syndromy a TCM. Správné stanovení diagnozy se správným návrhem akupunkturních bodu a jejích ošetření. 

Závěrečná zkouška:

Na konci studia studenti skládají závěrečnou zkoušku, kde musí student prokázat dobrou úroveň svých znalostí. Závěrečné zkoušky se může zúčastnit posluchač, jehož docházka na přednáškách a praktických cvičeních byla nejméně 80 %. Student poté získá certifikát „Terapeut tradiční čínské medicíny„. Závěrečná zkouška sestává z písemné a ústní části. Výsledek zkoušky se studenti dozví téhož dne. Případné opravné zkoušky lze absolvovat v následujícím termínu.

Závazná přihláška ke studiu Nauka o akupunkturních bodech a drahách

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a
obchodními podmínkami.