Nauka o akupunkturních bodech a drahách

     Studium Nauka o akupunkturních bodech a drahách navazuje na základní studium TCM – Diagnostik TCM. Prohloubíme znalosti TCM zaměřené na jednotlivé akupunkturní dráhy, akupunkturní body a jejich vlastnosti. Během studijních víkendů probíhá teoretická a současně praktická část, ve které se probraná látka názorně předvede a vyzkouší.

Aktuálně je studium plně obsazeno. Pokud máte zájem o studium, napište nám prosím e-mail:

tcm-brno@seznam.cz Pokud by se místo uvolnilo, budeme Vás informovat. 

Lektor studia

MUDr. Alexandra Vosátková

Lektorka naší školy, vyučuje první a druhý ročník studia Základy tradiční čínské medicíny – diagnostik TCM, Nauka o akupunkturních bodech a drahách

Cena studia

Cena za 1. ročník
1. a 2. semestr

17 000 Kč/rok*

*lze platit v měsíčních
splátkách 1 700 Kč / víkend
v rámci studijního víkendu

Cena za 2. ročník
3. semestr

8 500 Kč/rok*

*lze platit v měsíčních
splátkách 1 700 Kč / víkend
v rámci studijního víkendu

Požadavky k přijetí ke studiu: Ukončené středoškolské vzdělání, dovršení 18 let, úspěšné absolvování studijního oboru „Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM“ nebo jejího ekvivalentu

Po úspěšném ukončení studia absolvent obdrží: CERTIFIKÁT se statusem Terapeut TCM

Obsah studia:

Historie akupunktury, teorie akupunktury. Techniky doplňování a vypouštění, stimulace. Hlavní skupiny bodů a jejich užití. Úvod do metod výběru bodů. Lokalizace bodů a její úskalí. Probírání bodů na drahách – teoreticky, body luo, yuan, shu, mu, xi, lokalizace na těle, použití, kombinace. Podrobný průběh meridiánů na těle. Přesná lokalizace následujících akupunkturních bodů a vysvětlení jejich funkce:

hegu, zusanli, baihui, renzhong, neiguan, houxi, kunlun, lieque, taiyuan, zhongfu, daling, laogong, neiguan, shaohai, shenmen (na ruce), quchi, binao, waiguan, mingmen (na zádech), qihai, xinshu, feishu , fengshu, pishu, shenshu, weishu, taixi, yongquan, fuliu, guanyuan, bi-liao, dazhui, fengfu, baihui, guanyuan, qihai, zhongwan, tanzhong (dazhong), waiguan, zhigou, ermen, xingjian, taichong, ququan, yangbai, huantiao, yanglingquan, xuanzhong, fengchi, ximen, yongquan, taixi, fuliu, fengmen, jueyinshu, dushu, geshu, ganshu, ganshu, pishu, wieshu, sanjiaoshu, dachangshu, xiaochangshu, pangguangshu, weizhong, zhishi, zhiyin, dadu, taibai, gongsun, sanyinjiao, yinlingquan, xuehai, dabao, sibai, rugen, dubi, futu, fenglong, a dalších

Magnetoterapie, baňkování, požehování, akupresura. Lokalizace mimomeridiánových bodů. Terapie světlem, elektroterapie, akupunktura ucha, nabodávání. Klinická akupunktura.

Aurikuloterapie – systém bodů v oblasti ucha (Nogier + orientačně „čínský systém“ mimořádných bodů)

Cíl studia

Zvládnutí teoretické i praktické části studia. Pochopení souvislostí mezi syndromy a TCM. Správné stanovení diagnózy se správným návrhem akupunkturních bodů a jejich ošetření.

Závěrečná zkouška:

Na konci studia studenti skládají závěrečnou zkoušku, v níž musí prokázat dobrou úroveň svých znalostí. Závěrečné zkoušky se může zúčastnit posluchač, jehož docházka na přednáškách a praktických cvičeních byla nejméně 80 %. Student poté získá certifikát „Terapeut tradiční čínské medicíny“. Závěrečná zkouška sestává z písemné a ústní části. Výsledek zkoušky se studenti dozvědí téhož dne. Případné opravné zkoušky lze absolvovat v následujícím termínu.