Emoce a psychika

     Každý z nás zažil chvíle radosti, smutku, štěstí, beznaděje, překvapení, strachu, lásky, hněvu, lítosti… existuje celá řada emocí a každý den přináší jiné psychické rozpoložení odpovídající právě za naše emoce. Lidská psychika je vrtkavá, lehce ovlivnitelná např. „pouhým“ počasím. S emocemi nastupují i nejrůznější procesy v lidském těle, od relaxačního uvolnění po – v lepším případě – pouhé křečovité stažení svalů. Potíže spojené s emocemi mohou být akutní, pod dlouhodobým vlivem však mohou přejít v chronické.

    V semináři „Emoce a psychika“ se ponoříme do tajů psychiky člověka a naučíme se pozorovat a chápat souvislosti mezi emocemi a nemocemi, tak jak je vidí tradiční čínská medicína. 

    Na semináři se zaměříme i na panické ataky či úzkostné stavy.

 

V rámci semináře probereme:

– emoce a psychika z pohledu TCM

– emoce z psychologického hlediska

– propojení obou pohledů