Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM

Osnova studia pro 1. ročník:

1. víkend:
– historie TCM
– charakteristika TCM
– vztahy TCM k západní medicíně
– taoismus


2. víkend:
– učení o Yin a Yang
– Qi
– TAO
– krev
– tělní tekutiny
– vztahy mezi QI a XUE
– vztahy mezi QI a Jin ye
– vztahy mezi krví a Jin ye


3. víkend:
– teorie pěti prvků
– vztahy mezi pěti prvky
– vznik nemocí
– určování diagnózy


4. víkend:
– učení o orgánech ZANG a FU
– Srdce XIN
– Perikard XIN BAO
– Plíce FEI


5. víkend:
– Srdce a Plíce – opakování
– Slezina PI
– Játra GAN
– REN MAI
– CHONG MAI


6. víkend:
– ledviny SHEN
– esence Jing
– Ming Men


7. víkend:
– Žlučník DAN
– Žaludek WEI
– Tenké střevo XIAO CHANG
– Močový měchýř PANG GUANG
– Trojitý zářič SAN JIAO
– Zvláštní orgány FU Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM


8. víkend:
– Dráhy QI
– Mimořádné dráhy


9. víkend:
– vztahy mezi orgány


10. víkend:
– Příčiny nemocí vnější škodlivinou