Aktuální nabídka studia

Zahájení studia Základy tradiční čínské medicíny

Studium tradiční čínské medicíny je otevřené komukoliv se zájmem proniknout do tajů čínské medicíny. Důležitý je hluboký zájem a chuť studovat a dozvědět se
něco nového. 

Studium TCM je rozvrženo na 2,5 let, během kterých Vám budou přednášet výhradně lékaři, kteří Vás provedou teorií i praxí. 

Dní, 
Vteřin

Zahájení studia Nauka o akupunkturních bodech a drahách

     Studium Nauka o akupunkturních bodech a drahách navazuje na základní studium TCM – Diagnostik TCM. Prohloubíme znalosti TCM zaměřené na jednotlivé akupunkturní dráhy, akupunkturní body a jejich vlastnosti. Během studijních víkendů probíhá teoretická a současně praktická část, ve které se probraná látka názorně předvede a vyzkouší.

Dní, 
Vteřin

Produkty Energy v TCM - MUDr. Alexandra Vosátková

     Jak působí v našem těle, a jak s nimi zacházet dle TCM. Dozvíte se, které produkty doplňují, které rozhýbávají stagnace, které podporují SHEN atd..

 

Dní, 
Vteřin

Emoce a psychika - MUDr. Alexandra Vosátková

    V semináři „Emoce a psychika“ se ponoříme do tajů psychiky člověka a naučíme se pozorovat a chápat souvislosti mezi emocemi a nemocemi, tak jak je vidí tradiční čínská medicína. 

    Na semináři se zaměříme i na panické ataky či úzkostné stavy.

Dní, 
Vteřin

Baňkování - MUDr. Jana Nezvalová

Seminář baňkování nám rozšíří možnosti harmonizace lidského těla o další převážně neinvazivní metodu ovlivnění akupunkturních drah a bodů. Probereme si základních pět typů baňkování, ukážeme přednosti i nevýhody různých druhů baněk a možnosti jejich využití. Vyzkoušíme si v praxi, jak na nás baňkování působí a na co si při baňkování dávat pozor včetně kontraindikací.

Dní, 
Vteřin

Reflexní terapie - MUDr. Jana Nezvalová

V první části přednášky věnované reflexní terapii si probereme anatomii šlapky a  ukážeme si a procítíme
umístění základních reflexních zón. 
Ve druhé části se budeme podrobně věnovat  diagnostice se zaměřením na pohybový aparát a vnitřní orgány.
Ve třetí části budou následovat  vlastní terapeutické masáže s možností použití krémů od firmy Energy. 
 
Dní, 
Vteřin

Studium TCM

      Ponořte se s námi do tajů tradiční čínské medicíny. Provedeme Vás od základů TCM, až po odborné terapeutické znalosti. Během výuky je možné se na cokoli z probírané látky zeptat a vysvětlit si případné nejasnosti – neexistuje špatná otázka. 

     Pořádáme i odborné stáže v zahraničí. Velký důraz klademe i na to, aby byla škola finančně dostupná pro každého. Jsme rodinná škola, a snažíme se, aby i studenti se cítili příjemně. 

Každý rok otevíráme nové studium Základy tradiční čínské medicíny.

1. Základy tradiční čínské medicíny - Diagnostik TCM

Základy tradiční čínské medicíny - Diagnostik TCM

     Studium Základy TCM je otevřené komukoliv se zájmem proniknout do tajů čínské medicíny. Důležitý je hluboký zájem a chuť studovat a dozvědět se něco nového. Studium je rozvrženo na 2,5 let, během kterých Vám budou přednášet výhradně lékaři, kteří Vás provedou teorií i praxí TCM.

Studium je koncipováno na 2,5 roku. Po úspěšném ukončení student obdrží Diplom Základy tradiční čínské medicíny.

2. Nástavbové studium TCM

Nauka o akupunkturních bodech a drahách

     Studium navazuje na základní studium TCM

Studium je koncipováno na 1,5 roku. Po úspěšném ukončení student obdrží Diplom Terapeut TCM.

3. Doplňující studium TCM

TCM pro domácí použití

     Studium TCM pro domácí použití je určené pro laickou veřejnost, rodiče a ostatní zájemce. Obsahem kurzu je naučit se zvládat pomocí TCM jednoduché, převážně akutní stavy (horečka, chřipka, bolesti v krku, nachlazení, kašel atd.)

Studium je koncipováno na 4 víkendy, na jejímž konci obdrží student Certifikát.

Gynekologie

   Na tomto semináři se budeme zabývat příčinami, diagnostikou a diferenciální diagnostikou  gynekologických onemocnění, nastíníme i možnosti léčby.  Dotkneme se i léčby dle západní medicíny, abychom pochopili postupy, kterými pacientky procházejí, a  uměli si představit  souvislosti pro léčbu.  Na závěr se pověnujeme prevenci  závažných gynekologických onemocnění.

Cvičení Qi kung 18 forem

Péče o mysl, ale i o tělo je nedílnou součástí TCM. Během 18 cvičení  rozproudíme a zkultivujeme energii. 

Cvičení se koná v několika termínech, přičemž obsahově jsou stejná. 

     Studium navazuje na základní studium TCM.

Studium je koncipováno na 5 víkendů. Po úspěšném ukončení student obdrží Certifikát.

Emoce a psychika

     Každý z nás zažil chvíle radosti, smutku, štětí, strachu, lásky… S emocemi přichází i různé procesy v lidském těle, od relaxačního uvolnění, po křečovité stažení svalů v lepším případě. Emoce mohou zapříčinit různé stavy, s nimi spojené potíže mohou být akutní, ale i chronické. Lidská psychika je vrtkavá, lehce ovlivnitelná např. “pouze” počasím.

Víkendový seminář, na jejímž konci obdrží student Certifikát.

Seminář Baňkování

Seminář baňkování nám rozšíří možnosti harmonizace lidského těla o další převážně neinvazivní metodu ovlivnění akupunkturních drah a bodů. Probereme si základních pět typů baňkování, ukážeme přednosti i nevýhody různých druhů baněk a možnosti jejich využití. Vyzkoušíme si v praxi jak na nás baňkování působí a na co si dávat pozor včetně kontraindikací. 

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli přerušit studium, umožňujeme do čtyř let od přerušení studia navázat na studium.

Nabízíme našim studentům možnost opakování víkendů, které v dřívější době absolvovali a mají zájem si látku zopakovat za 1/3 ceny (např. Diagnostik TCM 1.ročník 400Kč/víkend)