Čínská medicína

     Tradiční čínská medicína má vlastní diagnostický systém zdokonalovaný a ověřovaný stovkami generací po několik tisíc let. Hlavní předností tohoto systému, založeného na filozofické koncepci taoismu, je možnost předcházet rozvoji onemocnění vyvažováním dvou protikladných složek v těle, které tak směřuje k dosažení potřebné rovnováhy a harmonie.

V dnešní době patří k nejrozšířenějším léčebným metodám na světě.

     Základem Tradiční čínské medicíny (dále TČM) je celostní přístup k člověku, teorie energie čchi (QI), jejích složek jin – jang (YIN – YANG) a teorie pěti prvků. Celostní přístup je charakterizován rčením „Vše souvisí se vším.“. Západní medicína rozdělila člověka na jednotlivé kusy a pokud nastane problém, léčí jen jeho část, na které se projeví důsledek nějakého stavu. U TČM je tomu jinak. Nemoc nevidí izolovaně, ale pohlíží na ni v kontextu se stavem celého organismu. Tento přístup je velmi důležitý, protože jen tak se terapeut tradiční čínské medicíny dokáže dobrat ke kořeni problému a neléčí jen jeho příznaky. Jednotlivé části těla – buňky, orgány apod. spolu velmi úzce spolupracují a jsou na sobě závislé a svými funkcemi vytváří celek. Člověk tedy není jen seznamem jednotlivých částí, ale je brán v globálním pohledu jako originální organismus.

Dalším rysem tradiční čínské medicíny je skutečnost, že se terapeut snaží svým postupem dovést organismus do stavu harmonie. Vychází tak z filozofických základů tradiční čínské medicíny, z učení o yin a yangu. Yin a yang jsou dva aspekty každé věci v našem vesmíru, ať už se jedná o tělo, emoce, vztahy, přírodu atd. Yin a yang mají neustále tendenci převážit jeden nad druhým, ale zároveň nedokážou jeden bez druhého existovat. Náš organismus je ve své podstatě harmonický – yin a yang jsou v relativní rovnováze. Pokud ale převáží v našem životním stylu například yang (což není u moderního člověka nic neobvyklého – rychlost, dynamika, uspěchanost, časté změny), dojde k nedostatku yin – což může opět přivodit mnoho mnoho dalších více či méně závažných zdravotních poruch.

Komplexní přírodní léčba v podobě Tradiční Čínské Medicíny je léčba bez vedlejších účinků, která řeší příčinu problému a ne jen jeho důsledek. Je tedy velmi úspěšná i u nemocí, které jsou jinak označeny za „těžko léčitelné či neléčitelné“. Metodami diagnostiky (pozorování, naslouchání, dotazování, palpace, diagnostika jazyka a pulsu), které používá TČM lze určit přesně příčiny Vašich potíží. Celostní přístup k člověku zaručuje, že léčba je tvořena zcela individuálně, tzv. šitá na míru. V léčebných postupech dominuje fytoterapie, tedy bylinná léčba, akupunktura a čínské masáže. Nedocenitelným přínosem k léčbě TČM je dodržování dietetických zásad a speciální čínská cvičení nazývaná čchi kung (qigong), tchaťi (taiji) apod. Tyto doplňové metody základní léčbu vhodně doplňují a jsou indikovány dle zdravotního stavu klienta.