Dietetika podle tradiční čínské medicíny pro laickou veřejnost

Dietetika podle tradiční čínské medicíny – jídlo jako lék

V tradiční čínské medicíně neexistuje jasná hranice mezi jídlem a lékem – podle TCM většina nemocí může být preventivně předcházena, případně léčena správně zvolenou stravou.

Její principy mohou být využité v jakémkoliv podnebí nebo kultuře. Nejedná se o makrobiotiku, nebo vegetariánství či používání drahých bio-potravin.

Dietetika dle TCM

Téma semináře:

– stravování podle pěti elementů

– jak má vypadat snídaně – s praktickou částí

– strava podle jednoduché individuální konstituce (jednoduchý test)

– strava podle ročního období

– strava podle tendence k onemocnění

Ukázky jídel během přednášky a praktické recepty.

Dietetika jako taková

Existují dva základní rozdíly mezi dietetikou v tradiční čínské medicíně a západní dietetikou. Především se západní dietetika chápe téměř výhradně jako dieta, jejímž cílem je snížení hmotnosti. Dietetika v tradiční čínské medicíně je zaměřena nejen na pomoc ke snížení hmotnosti, ale slouží hlavně k prevenci a léčení mnoha zdravotních potíží.

     Druhý rozdíl mezi čínskou a západní dietetikou je ten, že v západním pojetí na potraviny pohlížíme z hlediska cukrů, tuků, bílkovin, kalorií, vitamínů a podílu jiných výživných látek. V dietetickém systému podle tradiční čínské medicíny hodnotíme potraviny z hlediska jejich působení na člověka. To znamená jak se člověk po jídle cítí – jestli je mu teplo, nebo zima, jestli se cítí plný, nebo lehký, jestli má tendenci k průjmům nebo zácpě apod.

     Individuálně vyvážená strava musí zohledňovat fyzickou konstituci každého člověka. V čínské dietetice existuje několik rozdílných typů fyzické konstituce: horká, studená, suchá, vlhká, nedostatečná a nadměrná. Lidé s rozdílnými typy fyzické konstituce by měli používat odlišný druh individuálně vyvážené stravy.

     Dále by se mělo při tvorbě individuálního jídelníčku přihlížet kromě již zmíněné fyzické konstituce i k ročnímu období, případně v jakém se právě nacházíme a k „obrazu“ nemoci, který by měl hlavní měrou ovlivňovat vlastní složení jídelníčku „ušitého na míru“.

spice, chiles, paprika