Previous
Next

Jsme škola tradiční čínské medicíny, která Vás doprovází již přes 12 let.

Aktuální nabídka studia

Zahájení studia Základy tradiční čínské medicíny

Studium Základy tradiční čínské medicíny je otevřené komukoliv se zájmem proniknout do tajů čínské medicíny. Důležitý je hluboký zájem a chuť studovat a dozvědět se
něco nového. Studium je rozvrženo na 2,5 let, během kterých Vám budou přednášet
výhradně lékaři, kteří Vás provedou teorií i praxí TCM.

Dní, 
Vteřin

Zahájení studia Nauka o akupunkturních bodech a drahách

Studium Nauka o akupunkturních bodech a drahách  navazuje na studium Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM. Prohloubíme znalosti TCM zaměřené na jednotlivé akupunkturní dráhy, akupunkturní body a jejich vlastnosti. Během studijních víkendů probíhá  teoretická a současně praktická část, ve které se probraná látky názorně předvede a vyzkouší.

Dní, 
Vteřin

Aktuální nabídka seminářů

Pulsová diagnostika

Pulsová diagnostika se řadí mezi hlavní techniky potřebné k zjištění diagnózy dle TCM. Budeme prakticky pracovat s našimi pulsy, navodíme si uměle některé typy pulzů, a budeme je  navzájem hmatat a pozorovat, jak se puls chová po daných stimulech.

Dní, 
Vteřin

Pohybový aparát

Na tomto semináři budeme mluvit o  šlachosvalových drahách a o tom, jak je lze využít v praxi, vysvětlíme si teorii  trigger pointů a jak se dají ovlivnit pomocí aplikace jehel apod., rozebereme si pohybové stereotypy, a nejdůležitější klíčová místa pro koordinovaný pohyb jak z pohledu anatomického, tak biomechanického a také z hlediska řízení pohybu. Po jeho absolvování by posluchači měli být schni vybrat správnou terapeutickou metodu podle individuálních potřeb pacienta.

Dní, 
Vteřin

Michel Vinogradoff - Hypnóza a taoismus

Dní, 
Vteřin

TCM a Energy

Seminář je zaměřen na klinické použití produktů Energy dle principů terapie podle TCM. Dozvíte se, které produkty doplňují, které rozhýbávají stagnace, které podporují SHEN atd.. Po absolvování semináře byste měli mít k dispozici další terapeutické možnosti z oblasti léčby pomocí bylin.

Dní, 
Vteřin

TCM pro domácí použití

Během semináře TCM pro domácí použití se naučíme pochopit a zvládat pomocí TCM akutní stavy jako je horečka, chřipka, bolesti v krku, nachlazení, kašel a jiné. Zmíníme se o bylinných směsích, dietetice, ale i moxování.

Dní, 
Vteřin