Previous
Next

Jsme škola tradiční čínské medicíny, která Vás doprovází již přes 12 let.

Vzkaz našeho lektora pro 1. ročník TCM, který bude zahájen 16. – 17. ledna 2021

Aktuální nabídka studia

Zahájení studia Základy tradiční čínské medicíny

VOLNÁ MÍSTA K DISPOZICI

Studium tradiční čínské medicíny je otevřené komukoliv se zájmem proniknout do tajů čínské medicíny. Důležitý je hluboký zájem a chuť studovat a dozvědět se
něco nového. Studium TCM je rozvrženo na 2,5 let, během kterých Vám budou přednášet
výhradně lékaři, kteří Vás provedou teorií i praxí. 

Dní, 
Vteřin

Zahájení studia Nauka o akupunkturních bodech a drahách

VOLNÁ MÍSTA K DISPOZICI

Studium Nauka o akupunkturních bodech a drahách  navazuje na studium Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM. Prohloubíme znalosti TCM zaměřené na jednotlivé akupunkturní dráhy, akupunkturní body a jejich vlastnosti. Během studijních víkendů probíhá  teoretická a současně praktická část, ve které se probraná látky názorně předvede a vyzkouší.

Dní, 
Vteřin

Aktuální nabídka seminářů

Jak zpomalit proces stárnutí, budování vitality, "anti-age" pode TCM + Neplodnost z pohledu tradiční čínské medicíny - Ing. Sušický

VOLNÁ MÍSTA K DISPOZICI

Prosinec jako největší potenciál budování Jinové energie. Dobíjení energie a vitality během prosince na celý další rok (byliny, strava, psychické nastavení). Mít či nemít (zdravé) dítě? Téma související s předchozím, protože jak u žen tak u mužů se nejčastěji jedná o nedostatečnost v dráze ledvin. Další příčinou neplodnosti u žen může být..

Dní, 
Vteřin

Gynekologie - MUDr. Vosátková

ZRUŠENO 

Na  tomto semináři se budeme zabývat příčinami, diagnostikou a diferenciální diagnostikou  gynekologických onemocnění, nastíníme i možnosti léčby.  Dotkneme se i léčby dle západní medicíny, abychom pochopili postupy, kterými pacientky procházejí, a  uměli si představit  souvislosti pro léčbu.  Na závěr se pověnujeme prevenci  závažných gynekologických onemocnění.

Dní, 
Vteřin

TCM pro domácí použití - Ing. Sušický

VOLNÁ MÍSTA K DISPOZICI

Během semináře TCM pro domácí použití se naučíme pochopit a zvládat pomocí TCM akutní stavy jako je horečka, chřipka, bolesti v krku, nachlazení, kašel a jiné. Zmíníme se o bylinných směsích, dietetice, ale i moxování.

Dní, 
Vteřin

Hypnóza a taoismus - Michel Vinogradoff

Dní, 
Vteřin