Previous
Next

Jsme škola tradiční čínské medicíny, která Vás doprovází již přes 12 let.

Jaká specifika nabízí naše škola?

  1. Špičkoví lékaři s mnohaletou praxí.
  2. Rodinný a individuální přístup.
  3. Důraz na praktickou výuku.
  4. Cenová dostupnost.
  5. Moderní a prostorné zázemí s občerstvením zdarma.

Aktuální nabídka studia

Zahájení studia Základy tradiční čínské medicíny

Studium tradiční čínské medicíny je otevřené komukoliv se zájmem proniknout do tajů čínské medicíny. Důležitý je hluboký zájem a chuť studovat a dozvědět se
něco nového. 

Studium TCM je rozvrženo na 2,5 let, během kterých Vám budou přednášet výhradně lékaři, kteří Vás provedou teorií i praxí. 

Dní, 
Vteřin

Nauka o akupunkturních bodech a drahách

     Studium Nauka o akupunkturních bodech a drahách navazuje na základní studium TCM – Diagnostik TCM. Prohloubíme znalosti TCM zaměřené na jednotlivé akupunkturní dráhy, akupunkturní body a jejich vlastnosti. Během studijních víkendů probíhá teoretická a současně praktická část, ve které se probraná látka názorně předvede a vyzkouší.

Dní, 
Vteřin

Aktuální nabídka seminářů/webinářů

Akupunkturní body ve vztahu k psychice - Michel Vinogradoff

Úryvky z klasických a lékařských textů jsou prezentovány s jejich čínskou verzí a během semináře jsou vysvětlovány přednášejícím, aby si každý účastník mohl udělat jasnou a důkladnou představu o dané problematice.

Použití bodů Luo, základních bodů, které umožňují obnovit rovnováhu člověka ve vztahu s Nebem a Zemí. Během výuky budou prezentovány četné případy pacientů léčených přednášejícím. Pozorování sledovaná během dlouhých období budou vysvětlena, aby se objasnilo použití předložených bodů.

Dní, 
Vteřin

Typy kašle dle TCM - MUDr. Jana Nezvalová

 

Připravujeme..

 

.

Reflexní terapie - MUDr. Jana Nezvalová

 

Připravujeme..

 

.

Baňkování - MUDr. Jana Nezvalová

Seminář baňkování nám rozšíří možnosti harmonizace lidského těla o další převážně neinvazivní metodu ovlivnění akupunkturních drah a bodů. Probereme si základních pět typů baňkování, ukážeme přednosti i nevýhody různých druhů baněk a možnosti jejich využití. Vyzkoušíme si v praxi, jak na nás baňkování působí a na co si při baňkování dávat pozor včetně kontraindikací.

Dní, 
Vteřin

Výživa dle TCM - Lenka Fotrová

 

Připravujeme..

 

.

Hypnóza a taoismus - Michel Vinogradoff

Dní, 
Vteřin