Previous
Next

Jsme škola tradiční čínské medicíny, která Vás doprovází již přes 12 let.

Jaká specifika nabízí naše škola?

  1. Špičkoví lékaři s mnohaletou praxí.
  2. Rodinný a individuální přístup.
  3. Důraz na praktickou výuku.
  4. Cenová dostupnost.
  5. Moderní a prostorné zázemí s občerstvením zdarma.

Aktuální nabídka studia

Zahájení studia Základy tradiční čínské medicíny

Studium tradiční čínské medicíny je otevřené komukoliv se zájmem proniknout do tajů čínské medicíny. Důležitý je hluboký zájem a chuť studovat a dozvědět se
něco nového. Studium TCM je rozvrženo na 2,5 let, během kterých Vám budou přednášet
výhradně lékaři, kteří Vás provedou teorií i praxí. 

Dní, 
Vteřin

Zahájení studia Nauka o akupunkturních bodech a drahách

ODLOŽENO

Studium Nauka o akupunkturních bodech a drahách  navazuje na studium Základy tradiční čínské medicíny – Diagnostik TCM. Prohloubíme znalosti TCM zaměřené na jednotlivé akupunkturní dráhy, akupunkturní body a jejich vlastnosti. Během studijních víkendů probíhá  teoretická a současně praktická část, ve které se probraná látky názorně předvede a vyzkouší.

Dní, 
Vteřin

Aktuální nabídka seminářů/webinářů

Hypnóza a taoismus - Michel Vinogradoff

Dní, 
Vteřin

Emoce a psychika

VOLNÁ MÍSTA K DISPOZICI

   Každý z nás zažil chvíle radosti, smutku, lásky, hněvu, lítosti… existuje celá řada emocí a každý den přináší jiné rozpoložení psychiky odpovídající právě za naše emoce. Emoce mohou zapříčinit různé stavy v lidském těle, s nimi spojené potíže mohou být akutní, ale i chronické. 

   V semináři „psychika a emoce“ se ponoříme do tajů psychiky člověka a naučíme se souvislosti mezi tradiční čínskou medicínou a emocemi.

Dní, 
Vteřin

Gynekologie

VOLNÁ MÍSTA K DISPOZICI

   Na tomto semináři se budeme zabývat příčinami, diagnostikou a diferenciální diagnostikou  gynekologických onemocnění, nastíníme i možnosti léčby.  Dotkneme se i léčby dle západní medicíny, abychom pochopili postupy, kterými pacientky procházejí, a  uměli si představit  souvislosti pro léčbu.  Na závěr se pověnujeme prevenci  závažných gynekologických onemocnění.

Dní, 
Vteřin