Zpracování osobních údajů

Správce a zpracovatel os. údajů: Akademie tradiční čínské medicíny s.r.o., IČO: 29212111, se sídlem Hlavní 61, 624 00 Brno. Firma je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 66101

Označením políčka souhlasí dotčená osoba se zpracováním osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

        kontaktní údaje jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa.

Účel zpracování os. údajů: zpracování přihlášky ke studiu, zařazení do seznamu uchazečů o studium, informační e-maily o studiu, zasílání nabídek a komunikace týkající se tématiky TCM.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů? Ve vztahu ke svým osobním údajům máte právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování a podání stížnosti.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: V případě, že dotčená osoba nadále nesouhlasí se zpracováváním os. údajů, os. údaje jsou ihned odstraněny.

Veškeré údaje zpracováváme a bezpečně uschováváme v elektronické či v papírové formě.